معرفی کتاب جامعه شناسی قشرها و نابرابری‏های اجتماعی

مطالعه جامعه‏ جامعه شناسی قشرها و نابرابری‏های اجتماعی اهمیت مبرمی دارد؛ اما برخلاف نقش محوری این حوزه از جامعه شناسی و دامنه نفوذ آن در بررسی‏های اجتماعی، مسائل طبقاتی در ایران چندان مورد توجه قرار نگرفته ‏است. از طرف دیگر نقش نتایج مطالعات قشر بندی‏های اجتماعی در دیگر حوزه‏های جامعه‏شناسی سیاسی (در اموری مانند جامعه‏شناسی انقلاب)، جامعه شناسی شهری (در مباحث مربوط به جدایی گزینی، بررسی مکان‏های آسیب‏زای شهری و ... ) و جامعه شناسی مسائل اجتماعی و برخی دیگر حوزه‏ها، موضوع طبقات اجتماعی مورد توجه قرار می‏گیرد، غیر قابل انکار است. اما مطالعات قشر بندی، در ایران عمدتا به دلایلی چند نادیده گرفته شده‏است و این حوزه متاسفانه بر خلاف اهمیت آن مورد توجه قرار نگرفته‏است؛ مهمترین دلیل آن نیز می‏تواند موضع گیری‏هایی نسبت به اندیشه‏های مارکسیستی باشد و ارتباط آن به تحلیل‏های طبقاتی باشد. موانعی از این دست و مسائلی دیگر از قبیل ناتوانی عمده پژوهشگران در تبیینی بی‏طرف و بدون جهت‏گیری نسبت به مسائل قشر‏بندی سبب شده‏است این حوزه مورد انتقادات عمده‏ای واقع شود. با این وجود، گسترده‏ روبه گسترش مطالعات اجتماعی از منظر قشر‏بندی خود حکایت‏گر از کارآمدی چهار‏چوب‏های فراهم آمده توسط این حوزه از دانش اجتماعی است. شاخص‏ها و سنجش‏گرهای طبقات مختلف اجتماعی در هر کشوری، به تناسب ویژگی‏های خاص آن در معرض اصلاح قرار می‏‎گیرند و در تدوین برنامه‏های مختلف اجتماعی، اقتصادی، سیاسی ... از آنها استفاده می‏شود.
کتاب «جامعه شناسی قشرها و نابرابری های اجتماعی» ترجمه بخشی از جلد پانزدهم دایره‏المعارف بین‏المللی علوم اجتماعی است، عمدتا به نظریات کلاسیک قشربندی می‏پردازد و کمتر وارد نظریات متاخر شده‏است؛ اما به عقیده مترجم، این خصلت از اهمیت کتاب نمی‏کاهد، زیرا که عمده نظریات جدید قشر‏بندی خود بر پایه نقد استعلایی از نظریات کلاسیک فراهم آمده‏اند.
این کتاب مفاهیم مدنظر خود را در 5 فصل ارائه کرده‏است:

1.    قشربندی اجتماعی
2.    طبقه اجتماعی
3.    سنجش طبقه اجتماعی
4.    ساختار نظام‏های قشربندی
5.    فرهنگ طبقاتی

/ 0 نظر / 19 بازدید