حمل و نقل مردم بر فراز ترافیک در شهر ووپرتال آلمان

سبک شدن ترافیک شهری

امروزه مردم این شهر خوشحال هستند که می‌توانند از این طریق ترافیک را سبک کنند. این قطار هوایی در امتداد پایه‌های محکم از تمام شهر عبور می‌کند. مسیر این قطار حدود ۱۳ کیلومتر است و روزانه ۸۰ هزار نفر را جابجا می‌کند.

هولگر اشتفان می‌افزاید: «این قطار هوایی با هیچ چراغ راهنمایی رانندگی‌ایی برخورد نمی‌کند و مردم به سرعت از نقطه‌ایی به نقطه‌ی دیگر انتقال پیدا می‌کنند.»

جایگزینی برای سیستم حمل و نقل در آینده

آیا این شیوه حمل و نقل، جایگزین شیوه‌های دیگر در آینده خواهد بود؟ می‌توان گفت که قطار هوایی ووپرتال تاکنون موفق بوده است. به همین خاطر مسئولین شهر حتی حاضر شدند در سال‌های اخیر هزینه بالایی را صرف تعمیر آن کنند تا مجبور به صرفنظر کردن از آن نباشند.

قطار هوایی در برزیل
هدف محققانی که در رشته حمل و نقل در این زمینه تحقیق می‌کند این است که در آینده استفاده مردم از این قطارهای هوایی افزایش یابد. آنها می‌خواهند قابلیت این قطارها را از طریق محکم ساختن کابل‌های سیمی افزایش دهند؛ طوری که این قطارها بتوانند در هر دقیقه دو کابین برای حمل و نقل بیش از ۳۰ نفر آماده باشند. هزینه ساخت چنین قطارهایی نسبت به ساخت خط آهن شهری عادی بسیار کمتر است. برای مثال احتیاج به کندن تونل نیست.
یکی از کشورهایی که چنین قطارهایی را به نحوی موفقیت‌آمیز در سیستم ترافیک خود گنجانده کشور کلمبیاست.

http://anjoman.urbanity.ir/attachment.php?aid=14337

 
/ 0 نظر / 22 بازدید