فضای سبز شهری

اگرفضاهای سبز شهری را ازنظر نوع مالکیت به سه دسته عمومی،نیمه عمومی وخصوصی تقسیم نمائیم،پارکهای شهری در طبقه فضاهای سبز عمومی قرار می گیرند.اصولاً طبیعت این فضاها به گونه ای است که تمام طبقات مردم می توانند از آن استفاده کنند .به عبارت دیگر،پارکها عبارتند از فضاهای سبز طراحی شده با کاربریهای مختلف برای استفاده های عمومی،ازنظرپژوهش،آموزش،تفرج و حفظ سلامت محیط و مردم می باشند.در واقع  پارکها بخشها و بافتهایی از شهرهستند که عموم مردم بر آن دسترسی فیزیکی و بصری دارند و در آن فعالیتهایی صورت می پذیرد،در واقع مکانی برای گذراندن اوقات فراغت،تعامل،گفتگو،آموزش و ... می باشد.

هدف اصلی پارک شهری،بازگردانیدن فضای باز به داخل شهری است که در آن علاوه بر توجه به جنبه­های زیبایی شناسی و ارتقاء کیفیت فضای­شهری،بهبودجنبه­های زیست­محیطی وافزایش سلامتی و بهداشت شهری به طور توام مورد توجه قرار می­گیرد.پارک های­شهری­دارای نقش­اجتماعی،اقتصادی­واکولوژیکی هستندکه مزایایی ماننددرمان بیماری­های روحی،محیطی مطلوب برای پرورش کودکان،یکپارچگی­اجتماعی،حفظ­آسایش­ونیزشاخصی برای ارتقاء کیفیت زندگی و توسعه محسوب می شوند.

با اینکه امروزه اندیشه سبز و به دنبال آن شهر سبز،جزء اهداف و افکار متعالی در شهرهای کشورهای پیشرفته به حساب می آید،اما برخورد با مقوله فضای سبز شهری در شهرهای ایران عمدتا تجربی و اتفاقی بوده است(حاتمی نژاد،138967:).ازجمله مصادیق مهم فضاهای سبز در شهرها،پارک­های شهری به شمار می آیند.همانطور که قبلا بیان شد پارک های شهری،پارکی است که دارای جنبه­های تفریحی،فرهنگی،زیست­محیطی وسالم­سازی محیط است و جنبه سرویس­دهی به مناطق مختلف شهررادارد. چنین فضایی ازنظر وسعت به چهار گروه تقسیم می شود که عبارتست از

1.پارک همسایگی که به طور معمول چندواحدمسکونی در مقیاس همسایگی ازآن استفاده می کنند و مساحت آن کمتر از نیم هکتار است.

2.پارک محلی که در یک واحد محله قرار دارد و مساحت آن حدود دو برابر مساحت پارک در مقیاس همسایگی است(حدود یک هکتار).

3.پارک ناحیه­ای که دریک ناحیه مسکونی قرار دارد و مساحت آن دوتاچهار برابر پارک محله است(4هکتار).

4.پارک منطقه ای که بیشتر ساکنان یک منطقه از آن استفاده می کنند.مساحت آن حداقل دوبرابر پارک ناحیه ای است و به طور معمول از دورترین نقطه منطقه تا پارک،با وسایل نقلیه موتوری،بیش از 15 دقیقه زمان می برد(8 هکتار).

درکشورماپارک­های شهری زاییده تحولاتی در عرصه زندگی اجتماعی و شیوه­های باغ سازی می باشد که همگام با سایر جنبه­های معماری وشهرسازی،ازدوره قاجار آغاز و نتایج عمده آن با نیم قرن تاخیر،پابه عرصه فضای شهری گذاشته است.

/ 0 نظر / 11 بازدید